Een goede inventarisatie is noodzakelijk om de verkeerspatronen helder te krijgen. Deze verkeerspatronen vormen de basis van de aanbesteding en maken het mogelijk om daadwerkelijk appels met appels te kunnen vergelijken.

Het is essentieel om dit goed te doen, hierbij geldt duidelijk:

Garbage in = Garbage out.


S-I-M kan u in dit hele traject begeleiden, van initiële opzet tot aanschaf, van onderhandse aanbesteding tot Europeesche aanbesteding en van plan tot en met Implementatie.

Met een nieuwe telecom-infrastructuur realiseert u een groeipad naar een nieuwe manier van communiceren. Deze nieuwe manier stelt uw medewerkers in staat onafhankelijk van plaats en tijdstip te bepalen of en op welke wijze ze bereikbaar willen zijn.

U biedt hiermee uw medewerkers de mogelijkheid te werken met een toestel welke de nieuwe medewerker van de toekomst prefereert. U bent hierdoor in staat een efficiëntie en een goede communicatiestroom te realiseren voor uw organisatie.

Telecom Consultancy